kasárna Mariánská (Ferdinandova) s pamětní deskou J. Haška

Kasárny, postavené v klasicistním (pozdně empírovém) slohu, jsou situovány na severním okraji historického jádra města, v jihozápadní části Mariánského náměstí na rohu ulic Pražské a Husovy. Budova kasáren je dvoukřídlá, ve tvaru L, vyrůstající z odsazeného soklu, dvoupatrová, se sklepy v celém rozsahu bočního křídla, s valbovou střechou krytou dvojitě bobrovkami. Hlavní průčelí, obrácené do Mariánského náměstí je jedenáctiosé, s mělkým středovým rizalitem, vrcholícím nízkým trojúhelným štítem.