kapucínský klášter

Areál kláštera navazuje na SV na zámecký park. Na vnitřní dvůr konventní budovy čp. 151 s hospodářským křídlem navazuje na J kostel sv. Tří králů s kaplí sv. Anny, k jejímuž V průčelí přiléhá hrobka Albrechta z Valdštejna. Před J průčelím kostela a kaple je nízká ohradní zídka. Východní dvorek kláštera je oddělen ohradní zdí s branou a brankou. Na jeho a S straně stojí stodola. V od kláštera se rozkládá zahrada obehnaná zdí. V jejím JZ koutě stojí úřednický dům čp. 152. Na volném prostranství J od kostela stojí socha sv. Anny. Předmětem ochrany je konvent čp. 151 s hospodářskými budovami, ohradní zdí a branou, kostel sv. Tří králů s kaplí sv. Anny, Valdštejnská hrobka, dům čp. 152, ohradní zeď zahrady, socha sv. Anny a pozemky vymezeného areálu.