kaplička

Nízká zděná omítnutá stavba pozůstávala z lodi na obdélném půdoryse z pětiboce ukončeného kněžiště a z nižší užší čtvercové předsíně v ose lodi. Fasády hladké, modře natřené, členěné lisénovými rámy. Loď osvětlená dvěma páry kasulových oken v hluboké špaletě s plochým štukovým rámem. V ose předsíně byl umístěn pravoúhlý vstup s půlkruhovým nadsvětlíkem. Střecha mansardová, nad předsíní zvalbená, krytá plechem. Nad předsíní šestiboká zvonička s lucernou, ukončená bání. Interiér zaklenut valenou klenbou, podlaha cihlová.