kaplička

Jedná se o drobnou zděnou hladce omítnutou sakrální architekturu postavenou ze smíšeného zdiva na obdélném půdorysu pod sedlovou, pálenými bobrovkami krytou, střechou. Hlavní jihovýchodní průčelí má okosená nároží a při nich poměrně úzké pilastry. Vchod zaklenutý stlačeným obloukem má zachovány dvoukřídlé dřevěné pravé ven otvíravé rámové prolamované dveře s pozdně barokními závěsy. Nad hlavní profilovanou římsou má průčelí trojúhelný štít se sokly po stranách na nichž jsou na zděných komolých jejláncích osazeny pískovcové koule. Nad štítem je vyzděna poměrně vysoká zvonička zakončená trojúhelným tympanonem s patriarším kovaným železným křížem na vrcholu a s ve štuku provedeným letopočtem „MCMLX“ v jeho ploše. Zvonek je starým způsobem zavěšen v okénku pod tympanonem. Boční průčelí jsou, až na korunní římsu, bez členění a zadní severozápadní průčelí je bez členění úplně. Interiér kaple je zaklenut českou klenbou, při čelní stěně má zděnou menzu a jeho podlaha měla dlažbu z pálených topinek.