kaplička

Kaplička je situována na okraji obce Vykmanov, při cestě od Ostrova. Jde o malou stavbu (půdorys cca 335 × 265 cm, výška štítové zdi je cca 380 cm) z lomového zdiva, až na průčelní zeď bez omítky a zastřešení. Průčelí má pravoúhlý vchod, nad ním tři malé pravoúhlé otvory, římsa nad vchodem spočívající na jemných pilastrech je zvednuta do oblouku, nad ní je umístěn ozdobný štít trojúhelníkovitě zakončený. Průčelní zeď je vytvořena z cihelného zdiva, ostatní zdi jsou důsledně z lomového kamene, bez jakékoliv příměsi cihel, závěr je ukončen polygonálně.