kaple sv. Vojtěcha

Drobná jednolodní stavba na obdélném půdoryse s přístavbou předsíně, která mírně předstupuje před boční pravé průčelí. Loď je zděná z lomového kamene, předsíň je cihelná. Kaple je kryta sedlovou střechou s valbou nad závěrem a menší sedlovou střechou nad přístavbou kolmo posazenou k lodi. Na střechu předsíně je nasazena osmiboká zvonová věžička s cibulovou bání. Věžička je završena latinským křížem. Vstup do kaple je z levého průčelí do předsíně. Z předsíně je vstup vřetenovým schodiště do zvoničky v patře. A původním vstupem přímo do lodi kaple. Tento vstup je orámován barokním ostěním s uchy a s donátorským nápisem: PAULUS DOZAUER ANNO 1722. Zachovány jsou také původní dvoukřídlé dveře s krabicovým zámkem.