kaple sv. Václava

Areál výklenkové kaple s dvojicí protějškových soch stojí jihovýchodně od Lysé nad Labem, na rozcestí při okraji lesa zv. Císařský. Kolem kaple dnes projíždí hlavní železniční trať na Nymburk. V kapli je umístěn kamenný reliéf a obě sochy nesou v rukách protesávané lucerny, do nichž se původně vkládaly kovové lampy. Předmětem ochrany je kaple sv. Václava a dvě sochy andělů na příslušném pozemku.