kaple sv. Rozálie

Kaple Sv. Rozálie se nachází 3 km západně od obce Purkarec, v údolní nivě potoka Rachačka, v katastrálním území Olešník. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu se zúženým obdélným presbytářem, který je původní barokní kaplí. Kaple je orientována k východu. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu se zúženým obdélným presbytářem, který je původní barokní kaplí. Kaple je orientována k východu. V ose západního průčelí je prolomen půlkruhově zaklenutý vstup rámovaný profilovaným štukovým ostěním s vyžlabením a nepravidelným štukovým rustikovaným klenákem. V síle zdiva portálu jsou osazeny nové dvoukřídlé výplňové dveře. Plochu průčelí vymezují rustikované nárožní lizeny, které pokračují jako obloučkový obvodový vlys na trojúhelníkovém Štítu. Vrchol vlysu zdobí hladký klenák s lichoběžníkovým hlavním klenákem, pod obloukem basreliéfní motiv kříže. Štít ohraničuje vysazená profilovaná římsa. Z vrcholu Štítu vyrůstá v líci zdiva plochá, stupňovitě ukončená zvonice s půlkruhově zaklenutým prostupem pro zavěšení zvonu. Západní prostup zdobí hladký klenák s lichoběžníkovým hlavním klenákem. Jednotlivé stupně zvonice kryjí sedlové stříšky, na bocích jsou zvýrazněny trojúhelníkové štítky s hladkou římsou, na západní stěně vrcholového stupně je prolomena úzká obdélná vpadlina. Zadní stěna zvonice je hladká, bezdobená. Rozhraní zvonice a štítu zdobí reliéfní deska s rytým letopočtem 27.8. 1882 (patrně datum nového vysvěcení). Boční stěny kaple vymezují rustikované nárožní lizeny propojené obloučkovým vlysem, v ose stěn je prolomeno půlkruhově zakončené okno s ostěním viz portál. Stěny ukončuje profilovaná podstřešní římsa. K východní stěně lodi se připojuje mírně obdélný zúžený presbytář. Boční stěny vymezuje hladký lizenový rám, na který navazuje profilovaná římsa. Ve spodní části stěn je prolomeno velké barokní půlkruhové okno, rámované hladkým ostěním s lichoběžníkovým hlavním klenákem (obnoveno při rekonstrukci na základě průzkumu místo pseudoslohového ostění viz bd‘ a portál) a vyžlabením na hraně kolmé špalety. Zadní rovnou stěnu presbytáře vymezuje rovněž lizenový rám, stejně jako trojúhelníkový štít s prolomeným obdélným oknem. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu. Sedlové střechy kryjí tašky typu Bramac, stříšky zvonice kryjí tašky bobrovky.