kaple sv. Rodiny

Volně stojící orientovaná zděná omítaná stavba podkovového půdorysu s konvexně vybranými rohy v průčelí. Zastřešena plechem pobitou kupolí s polygonální lucernou s cibulí, krytou břidlicí. Po stranách okna s půlkruhovými záklenky v profilovaném štukovém rámu. Fasáda hladká, členěná korunní profilovanou římsou. Vchod pravoúhlý, bez rámování. V průčelí nad římsou pětiúhelný nástavec s nikou zaklenutou segmentovým obloukem, ve vrcholu štukové Boží oko. Interiér má půdorys tvaru čtyřlistu a je zaklenut pruskou klenbou a závěr konchou.