kaple sv. Josefa

Kaple stojí na vyvýšeném, nestejně vysokém terénu, zpevněném zídkou a obehnaném drátěným plotem. Jde o drobnou zděnou omítnutou stavbu na zhruba čtvercovém půdorysu. Jihozápadní průčelí (vstupní) se směrem vzhůru mírně zužuje a poté rozšiřuje v trojúhelný štít. V ose stěny je velký vstupní otvor, nahoře zakončený do půlkruhového oblouku. Dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce mají dole obdélnou výplň. Ve střední části je další výplň, avšak orientovaná na šířku a opatřená větracími otvory – uprostřed je čtyřlist a po jeho stranách vždy dva malé kruhy nad sebou. Horní část dveří je volná, zabezpečená svislými dřevěnými příčlemi. Ve štítu je velká nika zaklenutá konchou, v níž je umístěná kamenná socha sv. Josefa. Světec stojí čelně s odlehčenou pravou nohou. Oblečený je do dlouhého šatu s dlouhými rukávy, pravděpodobně má i plášť. Pod oděvem se výrazně rýsuje pravá noha, oděv je na levém boku mírně vzdutý. Levá paže je natažená před tělem, ruka přidržuje Ježíška za jeho levé chodidlo. Pravá paže je ohnutá v lokti, ruka drží Ježíška za zadeček. Sv. Josef má vlnité vlasy a vlnitý krátký plnovous, hledí čelně. Poměrně velký Ježíšek se nachází před pravou částí světcova těla. Ježíškova pozice je méně obvyklá – není zcela zřejmé, zda stojí či sedí. Neoděné tělo je v pravém poloprofilu, hlava je natočená na opačnou stranu. Pravá Ježíškova noha je pokrčená v koleni a pozdvižená, chodidlo se opírá o levou paži sv. Josefa. Levá noha Ježíška je v podstatě natažená, chodidlo spočívá ve světcově levé ruce. Ježíškova pravá paže, ohnutá v lokti, směřuje kolem jeho těla v úrovni hrudi, ruka není vidět – stejně jako levá paže a ruka. Ježíšek má na hlavě, výrazně natočené k pravému rameni, krátké vlnité vlasy, hledí stranou. Jihovýchodní a severozápadní stěna kaple je bez otvorů. Také v severovýchodním průčelí, ukončeném trojúhelným štítem, není žádný otvor. Kaple má sedlovou střechu, krytou pálenými drážkovými taškami. Ve středu hřebene střechy je zasazená šestistěnná dřevěná zvonička. Dolní část stěn je plná, volná střední má nahoře prkno, vyřezávané do ozdobně zvlněného tvaru. Stěny ukončuje profilovaná římsa. Zvonička má cibulovitou střechu, nahoře s makovicí. Na makovici je nasazený obrysový kříž s rameny, ukončenými do tvaru trojlistu. Ve zvoničce je zvon. Barevné provedení – bílá barva, pouze nika v jihozápadním průčelí má vnitřek tmavě okrové barvy. Dveře mají tmavší červenohnědou barvu, zvonička je tmavě hnědá, její střecha výrazně zelená – včetně kříže.