kaple sv. Jana Nepomuckého

Drobná zděná kaple je umístěna v trojúhelném háji, který ukončuje severozápadní cíp obce, dále tímto směrem sousedí se zástavbou rozsáhlá plocha Lenešického rybníka. Terén je zde rovinný, travnatý. Kaple je přístupná od jihu po chodníčku dlážděném z lomového kamene, který objekt i obepíná. Je orientovaná, vstupním průčelím se obrací k západu. Jde o solitérní stavbu, hlubší výklenkovou kapli. Půdorys má lehce obdélný, ze zadní strany stlačeným obloukem uzavřený, v interiéru je prostor ukončen segmentově. Je přízemní, nepodsklepená. Podle režného soklu patrně kamenné zdivo kryje omítka. Aktivní prvky fasády jsou opatřeny šafránově žlutooranžovou barvou, pasivní prvky bílou. Střecha kaple je sedlová se zaobleným hřebenem. Pokryta je falcovaným plechem natíraným tmavočerveně. Obvodové zdivo kaple je členěné kamenným soklem ukončeným soklovou římsou a v horní partii římsou hlavní, korunní. Hlavní průčelí je prolomeno téměř v celé ploše vstupním otvorem ukončeným plným obloukem. Otvor vroubí dvojice sdružených lizén ve smyslu zdvojených pilastrů, s hladkými dříky a se zdvojenými prstenci pod spojitou římsovou hlavicí. Nad hlavní římsu vystupuje v průčelí obloukový štítový nástavec s profilovanou archivoltou, vroubený při patách štítu ukončovacími prvky: koulemi na kamenných podstavcích. Ve vrcholu štítu je osazen nepůvodní kamenný křížek. Rám otvoru je dřevěný, tmavě mořený. Dveřní výplň je rovněž dřevěná, dvoukřídlá s tabulkově členěným nadsvětlíkem. Křídla mají přírodní barvu dřeva. Spodní pole rámu křídla má kazetovou výplň, horní otevřenou plaňkovou z vyřezávaných latí.