kaple sv. Jana Nepomuckého

Drobná stavba orientovaná k SV se nachází v severní části osady Chloumek, na vyvýšeném místě na vrcholu skalního masivu. Kaple stojí na zděné terase obehnané ohradní zdí, přístupné původně po starším zděném schodišti z východu a nyní po schodišti z jihu. Předmětem památkové ochrany je kaple sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď a vymezený pozemek.