kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého stojí v Litochovicích nad Labem, které jsou místní částí obce Prackovice nad Labem v litoměřickém okrese v Ústeckém kraji. Město se nachází na levém břehu řeky Labe a je obklopeno kopci a vinohrady. Kaple se nachází ve středu obce na trojúhelném ostrůvku u komunikace. Kaple je barokní obdélná omítaná stavba s oblým závěrem a výrazným volutovým štítem v průčelí s bohatou štukovou výzdobou. Kaplička má ubíhající sokl, korunní profilovanou římsu a je zastřešena sedlovou střechou zvalbenou nad závěrem a krytou taškami. Na střeše se nachází sanktusník s cibulovitou bání s křížem. Nároží kaple jsou zaoblena a zdobena pilastry. Hlavní východní průčelí je členěno pilastry s ornamenty. Mezi pilastry se ve střední ose nachází obdélný vstup ohraničený šambránou s uchy a hlavním klenákem. V ose na vstupem se nachází nika ohraničená šambránou s uchy. Hlavní římsa nese volutový štít s trojúhelným nástavcem. Štít je zdobený páskovým štukovým ornamentem s nápisem IRIS a Renoviert 1857 a 2018. V nástavci štítu se nachází okenní otvor kruhového tvaru a letopočet 1792, který je rozdělen okenním otvorem. Na vrcholu trojúhelného nástavce se vyskytuje piniová šiška. Boční stěny kaple jsou prolomeny okny se segmentovým záklenkem a ohraničené profilovanou šambránou s uchy. Od severní strany kaple se nachází nízká zídka přerušená třístupňovými schody a nikou/výklenkem s drapérovou římsou. Nachází se v ní kamenná lavice a obdélná vpadlá kamenná deska.