kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého je zděná, omítaná, orientovaná. Stojí na obdélném půdorysu a má trojboký závěr. Fasády člení pilastry. Západní průčelí má pravoúhlý vchod a je ukončeno štítem, v němž je nika se soškou sv. Jana Nepomuckého. Střecha je sedlová, kryta taškami, nad lodí je věžička s lucernou a cibulkou, pokrytou plechem. Vnitřek kaple je plochostropý s vestavěnou dřevěnou kruchtou, která má malované výplně. (SÚPPOP 12/1970)