kaple sv. Jana a Pavla

Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientována k východu - typ hranolové zvonice. Hranolová hmota kaple hladká, otevřená na západní stěně prostým segmentovým vstupem s širší hladkou šambránou. Vstup, přístupný kamenným stupněm, uzavírají jednokřídlé výplňové dveře. Plocha průčelí nečleněná, nad vstupem pouze malá hluboká valená nika na obdélném půdorysu. Stěnu ukončuje dvojitá mělká obdélná podstřešní římsa, obíhající i boční stěny a závěr. Boční stěny i závěr hladké, nečleněné, bez otvorů. Kapli ukončuje vysoká barokní cibulová střecha, ve vrcholové části osmihranná lucerna s valeně ukončenými otevřenými prostupy, základna střechy nízká stanová. Oplechovaná střecha završena kulovitou makovicí a křížem. Před kaplí stojí kamenný kříž s litinovým korpusem Krista, tvarovaný kamenný sokl a kamenná ohrádka na 4 sloupcích. Kříž datován 1848 (není předmětem ochrany).