kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána je centrální stavba členitého půdorysu připomínajícího tvar kříže. Stavba je zděná, omítnutá v barvě světle okrové a bílé (detaily). Vstupní jižní průčelí je konkávně projmuté s ústředním portálem, ke kterému vede schodiště. Dynamicky komponovaná stavba je bohatě členěna lizénami s čabrakami, rozmanitými typy oken se šambránami (kasulová okna, obdélná okna, obdélná okna se segmentovými záklenky či půkruhově završená okna) a nikami. Na fasádě vyniká výrazná profilovaná korunní římsa. Hlavní průčelí vrcholí rozeklaným štítem s esovitě projmutými profilovanými římsami. Hlavní průčelí je zdůrazněno dvěma hranolovými věžemi s jehlancovými střechami. Ze střechy lodi vystupuje hladká válcová hmota s profilovanou římsou a nízkou zvonovitou střechou. Střechy všech částí stavby mají prejzovou krytinu. Interiér je sklenut kupolí na pendentivech.