kaple sv. Barbory

Kaple je situována v severní části bývalého poplužního dvora, který je jádrem drobné osady Podlesí na severním svahu Huťské hory nedaleko Kašperských Hor. Menší zděná omítaná kaple na půdorysu čtverce s trojbokým závěrem, s delší osou orientovanou ve směru SV-JZ. Objekt stojí v mírném svahu, severovýchodní vstupní průčelí je zvýrazněno mohutnými zděnými nárožními opěráky. Opěráky jsou v současnosti opatřené nevhodným kamenným obkladem. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená, krytá šindelem; v hřebeni střechy nad vstupem hranolová dřevěná zvonička s cibulovou bání (šindel) a oplechovanou makovicí. Zdivo masivní kamenné. Fasády člení lisénové rámy. V ose hlavního severovýchodního průčelí obdélný vstup se segmentovým záklenkem, nad ním drobná nika; trojúhelný štít je v celé ploše krytý šindelem. V bočních stěnách kaple po jednom na výšku obdélném okně s půlkruhovým záklenkem; v levém bočním průčelí navíc mezi nárožním opěrákem a oknem proražený, zhruba v úrovni parapetu sousedního okna, obdélný vstup na kruchtu.