kaple sv. Antonína

Kaple stojí v severní části obce, asi 20 m od levého břehu řeky Bíliny, na západní straně místní komunikace. Je postavená na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem a hlavním průčelím orientovaným k jihu, pod sedlovou střechou zakončenou nad závěrem polovinou kužele, krytou pálenými bobrovkami na husté laťování. Vstup do kaple je zaklenutý segmentem a osazený jednokřídlými levými rámovými dobovými ven otvíravými dveřmi se čtyřmi výplněmi, z nichž dvě horní jsou zaskleny čtyřmi tabulkami. Kaple má na nárožích pilastry, jejichž hlavice jsou součástí profilované korunní římsy. Trojúhelníkový štít nad hlavním průčelím je po stranách doplněný malými jehlany na kubických podstavcích zakončené koulí. Štít má profilované okraje a v jeho středu je proražený malý oválný otvor. Boční průčelí jsou prolomena zhruba čtvercovými segmentovými okny. Jejich původní jednoduchá výplně jsou dvoukřídlé šestitabulkové dovnitř otvíravé. Nad závěrem kaple je vztyčená šestiboká dřevěná lucerna s oplechovanou cibulí, která je završená plechovým křížem.