kaple sv. Anny

Kaple je zděná omítnutá stavba na šestiúhelníkovém půdorysu. Její architektonické členění je velmi jednoduché. Dolní část zdiva chrání nízký kamenný sokl, nahoře stěny ukončuje profilovaná hlavní římsa. V západní stěně je umístěný vchod, přístupný po dvou kamenných schodech. Dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce mají křídla rozdělená dvěma vodorovnými prkny na tři obdélná pole. Kolem vstupního otvoru je profilovaný kamenný portál, nad ním je profilovaná římsa, podpíraná dvěma obdélnými konzolemi. Nad touto římsou je na stěně kaple nápis „Sv. Anna“, provedený ozdobným písmem tmavě hnědé barvy. Stěny vpravo a vlevo od vstupu jsou bez otvoru, stejně jako stěna protilehlá vstupní straně. Ve zbývajících dvou stěnách kaple je dosti nízko umístěný velký obdélný okenní otvor, vyplněný skleněnými cihlami. Kaple má jehlancovou střechu, krytou bobrovkami. Ve vrcholu střechy je zasazená šestistěnná plechová zvonička s cibulovitou střechou, zakončenou obrysovým patriarším křížem. Kříž má ramena ukončená do tvaru trojlistu, u křížení ramen jsou diagonálně vedené paprsky. Pata kříže je zdobená esovitými motivy. Barevné provedení – fasády mají barvu slonové kosti, vstupní portál je bez nátěru. Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.