kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého o celkové výšce stavby cca 350 cm, rozměru základny 185 x 115 cm se nachází v obci Dřevěnice při místní komunikaci. Architektonicky nenáročně řešená výškově obdélná kaple představuje řemeslnou práci lidového pojetí patrně z doby druhé poloviny 18. století, popř. první třetiny 19. století. Nízký soklík o výšce 52 cm je ohraničen jednoduchou zaoblenou kamennou římsou. Na ní navazuje z čelní strany vysoká úzká nika o výšce 215 cm se světcovou figurou. Plochy po stranách niky jsou doplněny pilastry s patkami bez hlavic. Pilastry jsou ukončeny výrazným trojúhelníkovým profilovaným frontonem. Stanová stříška pokrytá pálenou krytinou (bobrovky) je ukončena ve vrcholu kovovým pozlaceným křížkem. V nice stojí skulptura českého mučedníka na nízkém podstavci vytesaná z pískovce v podživotní velikosti o výšce 140 cm, která je zdařilou prací školeného kameníka, sochaře. Podstavec je tvořen nízkým jednoduše profilovaným soklíkem s profilovanou krycí římsou. Čelní strana dříku je doplněna výrazným reliéfem zlacené osmicípé hvězdy a švabachem psaným nápisem s letopočtem 1705, St. Jene / Nepomuczký / Jmeno czest Chran / Wzdiczky. / A 1705 D: 28S… Na hlavici postamentu je usazen nízký plintus tvořící základnu samotné soše světce. Svatý Jan zobrazen v kontrapostu s mírně esovitým prohnutím těla je oděn v klasický kněžský šat (klerika, rocheta, almuce s tkanicemi, štola). Uvolněná a jednoduše skládaná drapérie bez výraznější dynamiky dodává figuře poklidný charakter a kompozici. Levá noha je mírně pokrčená a vytočená k levému boku. Lem rochety zdobí v kameni vyvedená krajka. Levá ruka zalomená v lokti třímá na prsou kříž s Ukřižovaným, který světec přidržuje pravou rukou ve spodní části svislého břevna. Ve stejné ruce drží světec palmovou ratolest táhnoucí se až k jeho rameni. Mírně zakloněnou hlavu sv. Jana Nepomuckého ve směru k Ukřižovanému doplňují kadeřavé vousy a vlasy. Na hlavě má světec nasazený kněžský kvadrátek. Socha světce se soklíkem s vrchní polychromií a zlacením.