kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Areál kaple Panny Marie Sněžné je situován na skalním útesu v nadmořské výšce 674 m. Areál sestává ze samotné stavby kaple P. Marie Sněžné, přístupné po kamenném mostě, který překlenuje skalní rozsedlinu a stává se tak neoddělitelnou součástí kaple. Ze severní strany přiléhá ke kapli vyhlídková terasa, přístupná rovněž z kamenného mostu. Z terasy je vyhlídka na větší část Broumovska.