kaple Panny Marie Bolestné

Mírně obdélná pseudorománská stavba cca 7 x 6,5 m. Lícní stěny obloženy tesanými kvádry a deskami, v kameni jsou provedeny i bohaté vlysy, obloučkový dekor římsy, neorománský portál i okna s bohatě profilovanými rámci. Stavbu kryje již z velké části zničená stříška ukrytá za nízkou atikou. Průčelní strana prolomena ve střední ose vstupem s polokruhem zaklenutým portálem s plastickými vlysy. Po stranách vstupu okénka ve tvaru kvadrelogu. Pod nimi osazeny desky s textem: „Roku 1865 vystavěno a věnováno od Františka hraběte Gaulai z Maros Némety a Nadaska, c.k. polního zbrojmistra atd. svým zde odpočívajícím sestrám hraběnkám Alžbětě Gyulai, narozené 20. ledna 1795, zemřelé 30. ledna 1798 a Amálii Gyulai, narozené 5. července 1796, zemřelé 22. dubna 1825“. Nároží objektu členěna plochými pilastry. Pod úrovní korunní římsy je obloučkový vlys. Nad vchodem drobný tympanon s kamennými ozdobami. V úrovni střechy na nárožích v průčelí osazeny dvě kamenné slepé lucerny. Boční stěny prolomeny stejným typem oken jako průčelí. Vstupní dveře dvoukřídlé.