kaple Panny Marie

Kaple se nachází na křižovatce polních cest přibližně 2 km východním směrem od obce Lachovice. Jedná se o drobnou sakrální stavbu téměř čtvercového půdorysu (3,55 × 3,50 m) s rovným závěrem, jež prošla v nedávné době kompletní rekonstrukcí. Při té byla kaple znovu zastřešena a omítnuta, zhotovena kopie starších dveří či zrestaurován vnitřní prostor. Kaple byla postavena ze smíšeného zdiva, větší část je z lomového kamene, zbytek z cihel. Hlavní průčelí, orientované směrem k polní cestě, člení dva pilastry, které však po rekonstrukci nejsou dotaženy až ke korunní římse. Nedávná rekonstrukce rovněž zakryla osmicípou mariánskou hvězdu na pohledově pravém pilastru, jež označovala, že se jedná o poutní místo. Mezi pilastry je vstup do objektu s půlkruhovým záklenkem, v němž jsou zasazeny dvoukřídlé dřevěné dveře s kazetami a nadsvětlíkem s otvorem ve tvaru zvonu. Hlavnímu průčelí dominuje mohutný štít s postranními volutami. Ve střední části štítu se nachází konchou zaklenutá nika, k níž přináleží drobná parapetní římsa. Po stranách štítu dvojice pilastrů opticky vynáší nízkou vrcholovou římsu, jež je tvarována konvexním způsobem. Zadní i obě boční strany kaple jsou bez jakéhokoliv plastického detailu. Kapli kryje sedlová střecha s valbou nad závěrem. Jako krytina jsou použity bobrovky, původně zde však byla střecha šindelová. Ke kapli vede nově zhotovené cihlové schodiště.