kaple P. Marie Bolestné

Obdélná stavba s trojbokým závěrem. Stěny členěny lisénami. Průčelí s obdélníkovým vchodem a okosenými nárožími ukončeno obloukovým štítem. Jeho křídla svíraly pilířky s vázami. Ve štítu výklenek se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na valbové střeše hranolová zvonička. Uvnitř kaple plochostropá.