kaple Nejsvětější Trojice

Ve volném prostoru mezi dvěma lípami stojí orientovaná kaple čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem, postavená ze smíšeného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy; půdorys základů má rozměry 303x265 cm. Sedlová střecha s polygonálním závěrem je krytá eternitem. Ve štítu tabulového tvaru s křídly je nika, korunní římsa profilovaná, vstup se stlačeným obloukem je rámovaný šambránou s klenákem a uzavřen novodobými kovovými mřížemi.