kaple Nejsvětější Trojice

Jedná se o nevelkou výklenkovou kapli, která byla v minulosti označována jako Plecherova kaple. Půdorysně vychází z tvaru rovnostranného trojúhelníka, jehož každou stranou proniká kružnice o shodném poloměru. Každá ze tří stran kaple tak má konkávní tvar. Kaple je široká 2,18 m a má celkovou výši asi 4,3 m. K tomu je třeba ještě přičíst výši kovového kříže latinského tvaru umístěného na vrcholu střechy – cca 0,5 m. Celý obvod kaple obíhá sokl o výši 0,43 m. Vzdálenost mezi soklem a korunní římsou je 2,50 m. Výše korunní římsy je 0,38 m. Výše zděné části stavby tak dosahuje 3,31 m. Střecha je vysoká pouhý 1 m. Dle starších informací je kaple zhotovena ze smíšeného zdiva. Její zdivo je omítnuto. Střechu má v základě stanového tvaru. Objem střechy je při všech nárožích rozšířen o útvar valbového charakteru. Střecha je krytá pomocí režné pálené bobrovkové krytiny. Krytina je kladena korunovým způsobem. Všechny tři fasády jsou v principu řešeny shodným způsobem. Rozdílnou je pouze hloubka středové niky. Na jihovýchodní straně je nika provedena hlubší než na zbylých dvou stranách. Jihovýchodní fasádu tak lze považovat za fasádu hlavní. Po stranách půlkruhem zaklenuté niky se zde nachází toskánské pilastry opticky vynášející profilovanou korunní římsu. Nika je rámována šambránou s klenákem a náběžnými římsami. Pod nikou je vpadlé zrcadlo obdélného tvaru s konkávně tvarovanými rohy. Cvikly mezi šambránou a korunní římsou jsou zvýrazněny pomocí ustoupení od úrovně plochy fasády. V cviklech dále není žádná plastická výzdoba. Stejně tak se nenachází v plochách výše zmíněných zrcadel. Starší malířská či jiná umělecká či uměleckořemeslná výzdoba nik se do současnosti nedochovala.