kaple

Samostatně stojící, zděná, hladce omítnutá stavba na zhruba čtvercovém půdoryse, ke které se z jihovýchodu připojuje závěr tvořený pěti stranami oktogonu. Před čelní průčelí je představený rizalit, ukončený trojúhelníkovým frontonem. V rizalitu leží vstup do kaple se záklenkem se stlačeným obloukem. Vstupní dveře jsou novodobé, dvoukřídlé s nadsvětlíkem, rámové s laťováním, skládaným diagonálně tak, že vytváří dojem kosočtverce se středem v úrovni kliky. Dveře jsou osazené do pískovcového ostění. Svislé pilířky mají kvadratickou patku a římsovou hlavici. Na dříku je předstupující obdélné zrcadlo s vykrajovanými rohy. Ve vrcholu profilovaného architrávu je hladký, lichoběžníkový klenák. Nad vstupem je vybudována zvonicová vížka, krytá jednoduchou mědí oplechovanou cibulí bez lucerny. Do vížky jsou čtvercové otvory s půlkruhovými záklenky. Boční fasády jsou prolomené obdélnými okny s půlkruhovými záklenky. Okna jsou dřevěná, završená paprsky, dolní část je členěná 3 x 3 tabulkami. Celou stavbu, včetně štítového průčelí, obtáčí profilovaná korunní římsa. V interiéru je v prostoru pod vížkou předsíň sklenutá plackou a oddělená od lodi stlačeným obloukem, neseným pilastry s římsovými hlavicemi. Na západním pilastru je kropenka s datací 1838. Pod datací je v horní polovině rytého rámečku monogram JR a pod ním kovářské (?) nářadí kladívko, kleště a neidentifikované předměty, z něhož jeden je zřejmě podkova. Ve východní stěně předsíně je vstup na točené schodiště do zvoničky a krovu nad lodí. Loď je sklenuta plackou, závěr oddělený segmentovým vítězným obloukem, konchou. Interiér je zcela bez mobiliáře. Nový krov, nad závěrem opatřený lomenou valbou, nese eternitovou šablonu.