kaple

Kaple byla postavena jako rodinná hrobka Jana Antonína, svobodného pána Stracka v letech 1858-59 s vlastní hrobkou v suterénu a kaplí v patře. Obdélný půdorys s polokruhovým závěrem je členěn dvouramenným schodištěm s litinovým zábradlím. Stěny jsou vyzděny z pískovcových kvádrů a členěny opěráky. V kapli je dobová výmalba a jsou zde umístěny sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie od G. Mawe a kříž od L. Wildta.