kaple

Výklenková kaple stojí severovýchodně od centra vsi, nad vsí, na návrší pojmenovaném na mapě stabilního katastru jako “Kalvarienberg”. Jedná se o původně hladce omítnutou stavbu postavenou na pískovcovém soklu ze smíšeného (opuka + cihly) zdiva na téměř čtvercovém půdorysu pod asi stanovou (nedochovanou) střechou krytou pálenou krytinou. Průčelí mají při nárožích pilastry s pískovcovými profilovanými patkami a oblounem od dříku oddělený vlys. Zakončena jsou profilovanou krepovanou pískovcovou korunní římsou. Hlavní jižní průčelí má segmentem vzedmutou korunní římsu a mezi pilastry plným obloukem valeně zaklenutou poměrně hlubokou niku. Nad nikou a pod korunní římsou je na tomto průčelí kaple sepnuta snad původním (dnes obnaženým) táhlem z plochého železa. Na nárožích, nad korunní římsou, byly ještě roku 1967 zachovány dekorativní pískovcové vázy. V interiéru, na severní stěně niky, je zachována z cihel vyzděná a hladce omítnutá oltářní menza ve tvaru tumby.