kamenný krucifix

Kamenný krucifix se nachází v travnaté ploše, poblíž kostela sv. Vavřince, průčelím orientován k východní straně, do Revoluční třídy. Kamenný krucifix s latinským nápisem na podstavci: ZeLo Probo/ereCta Ista/CrVCIs eFFIgIes pVbLICo/CVLtVI eXposIta eXIstIt/aLabente aprILIs Die/sVpra VIgIntI seXta/ Annos ara CrIstIanca/tIbI CoLLIge LeCtor/. Český překlad: Horlivostí řádnou vztyčena tato kříže socha veřejnému uctívání vystavená dokončena sklonku dubna dne dříve dvacátého šestého v letech období křesťanského. Kříž z roku 1780 stál původně na rohu ulic Purkyňovy a B. Smetany. Do parku ke kostelu sv. Vavřince byl přenesen 24. července 1943. Materiál pískovec.