Kalikovský most

Přímý železobetonový trámový most o jednom poli je situován cca 750 m západně od středu města. Převádí přes řeku Mži (v bezprostřední blízkosti Kalikovského mlýna) silnici III. třídy, spojující Plzeň s obcí Radčice. Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci (šířka mostu = 7,21 m, délka = 24,1 m), tvořenou pěti shodnými železobetonovými deskovými rámy proměnné výšky (k ose mostu se zvětšuje, převýšení na ose je 0,35 m) o průřezu 0,36 x 1,90 m a osové vzdálenosti trámů 1,25 m. Trámy protínají 2 koncová a 4 mezilehlá příčná ztužidla, jež současně jako konzoly nesou chodníky shodné šířky 1,27 m, včetně železobetonového zábradlí. Ve středu mostu je zábradlí zdobeno plastickým městským znakem ovinutým rostlinným dekorem. Konzoly jsou modelovány v oblých secesních tvarech. Nosná konstrukce mostu je uložena bez ložisek na shodných plných železobetonových opěrách. Vozovka původně dlážděna žulovými kostkami, po rekonstrukci nahrazena asfaltovým povrchem. Na obou koncích mostu umístěna dvojice shodných železobetonových kandelábrů čtvercového průřezu, nesoucích kulovitá osvětlovací tělesa s originálně řešenými ocelovými konzolami v podobě kohoutů. Na soklech kandelábrů osazeny repliky pamětních desek s technickými daty mostu. Za součást mostu budiž považováno také secesní ocelové zábradlí (délka 5 m, 6 shodných polí, nýtováno z plných profilů čtvercového a obdélného průřezu), navazující na pravém břehu jižní strany mostu.