jezuitský klášter s kostelem sv. Mikuláše a zvonicí

Areál jezuitského kláštera: Do areálu bývalého jezuitského kláštera spadají tyto objekty: 01 - býv. profesní jezuitský dům, čp. 2 02 - kostel sv. Mikuláše (NKP) 03 - věž kostela (zvonice), čp. 556 (NKP) Trojkřídlá budova jezuitského domu vytváří spolu s kostelem jakýsi blok (špalíček) s vnitřním dvorem, věž je umístěna v JZ nároží kostela. Objekty zaujímají centrální postavení uprostřed Malostranského náměstí, pouze na JV straně k nim přiléhají ještě domy čp. 3, 4, 5. Součástí jezuitského areálu byly původně - dnes samostatné - objekty čp.1 a čp.177 situované severněji při ulici Thunovské a Sněmovní.