Jaruškův dům

Polořadový dvoupatrový dům s půdním polopatrem. Symetrické uliční průčelí akcentuje v 1. a 2. patře dvousosý čtvercový arkýř (spíše odpovídá než termín rizalit na pův. evidenčním listu). Průčelí půdního polopatra pod silně vyloženou masivní deskovitou korunní římsou je prolomeno sledem sedmi horizontálně orientovaných štěrbinových okenních otvorů. Dvorní průčelí člení výrazně vysunutý hranol schodištního útvaru.