hrobky

Hřbitov se nachází severozápadně od jádra původní obce Krásné Březno, která je od r. 1900 součástí města Ústí nad Labem. Pozemek leží v mírném svahu, při serpentýně silnice Neštěmická. Ta propojuje sídliště Krásné Březno se sídlištěm Pod vyhlídkou. Hřbitov lze na základě dvou vnitřních dělících zdí rozdělit na tři části – mladší část, přes kterou se přichází a dvě starší části, jejichž jádro tvoří ve spodní partii hřbitovní kaple. Hrobky významných rodin jsou umístěny většinou v její blízkosti. Hrobka rodiny C. G. Wolfruma severně, A. Baselta východně a F. Wolfruma jižně. Jen hrobka A. Köhlera se vyjímá v horní části hřbitova, patrně z kompozičních důvodů. V evidenci hřbitova je hrobka rodiny Aloise Köhlera vedena v oddělení II. číslo hrobky 1H, hrobka rodiny Antona Baselta v oddělení IV. číslo hrobky 1H, hrobka rodiny Carla Friedricha Wolfruma v oddělení II. číslo hrobky 136H a hrobka rodiny Fritze Wolfruma v oddělení II. číslo hrobky 125H. Novogotické hrobky – nejstarší Köhlerova a o něco mladší Baseltova – jsou drobné původně uzavřené budovy, kryté sedlovou resp. křížovou střechou, v nárožích dozdobené fiálami. Hrobka C. F. Wolfruma je naopak otevřeným baldachýnem se slepě balustrádovými čtvrtkruhovými rameny po stranách. Nejméně náročná je z objemového hlediska hrobka F. Wolfruma, zdvižená jen mírně pomocí opěrných zídek nad terén, s ležatým náhrobním kamenem v centru plochy. O dispozici lze hovořit zejména u prvních dvou hrobek. Jsou to stavby o jedné místnosti, do Köhlerovy se vstupuje od západu v ose podélného průčelí, do Baseltovy naopak od jihu v ose průčelí kratšího (štítového). Hrobka C. F. Wolfruma má v podstatě tři otevřené prostory, střední baldachýn a boční závětří, v kterých jsou umístěny kamenné sedáky. U vodorovné hrobky F. Wolfruma vstupujeme na kruhovou plochu okolo náhrobního kamene třemi stupni v ose. U všech čtyřech hrobek lze předpokládat pohřební dutinu pod úrovní podlahy.