hrobka Valdštejnů

K presbytáři kaple sv. Anny přiléhá drobná zděná stavba (obdélný půdorys, sedlová střecha s bobrovkami) klasicistní rodinné hrobky Valdštejnů, orientovaná půlkruhově zaklenutým portálkem k V. Edikulový portál tvoří dvojice toskánských sloupů (na společných vysokých soklech), vynášející kladí s trojúhelníkovým štítem vrcholícím kovaným křížem (v tympanonu osazen valdštejnský erb). Boční fasády zdobí kvádrová rustika vymezená lizénovým rámcem.