hrobka rodiny Wilhelma Emila Kittela

Hrobku, vybudovanou z masivních žulových bloků, tvoří ústřední portál s masivním segmentovým frontonem vynášejícím vrcholový tlapatý kříž, s vévodící půlválcovou nikou zaklenutou konchou, v níž stojí socha Krista v mírně podživotní velikosti vytvořená podle Thorvaldsenova vzoru. Na portál navazují v úhlu 45 stupňů boční kvadratická křídla s obdélnými nápisovými deskami z hnědé žuly (levá vytržená z uchycení a roztříštěná). Vchod do hrobky zakrývá kamenný záklop, prostor nad hroby je vydlážděn a byl vymezen měděným tyčovým oplocením (chybí) upevněným ve dvou oválných sloupcích s čtyřbokými hlavicemi.