hrobka rodiny Kittelovy

Antikizující hrobka je tvořena dominantním ústředním portálem s bočními pilastry s kanelováním a korintskými hlavicemi a širokou, konchou zaklenutou nikou, v níž stojí socha vestálky v mírně podživotní velikosti. Postava je oděna do zřaseného šatu s kápí, kterou si levou rukou přidržuje pod krkem; v pravé ruce svírá věnec. Vrcholek je zcela pohlcen náletovou vegetací (břečťanem), podstavec sochy nese stopy po zničené nápisové desce. Na kvadratických křídlech monumentu se opakují pilastry, opatřené tentokrát iónskými hlavicemi (pravá zničena). Do čela křídel jsou vsazena nápisové desky z černé leštěné žuly. Vstup do hrobky zakrývá kamený záklop s altinským křížem, prostor nad hroby vymezovalo dekorativní kovové oplocení, dnes zcela odstraněné. Na nárožích u se dochovaly dva polygonální podstavce pro umístění svícnů nebo svítilen.