hrobka rodiny Josefa Pilze

Hrobka je vytvořena z masivních žulových bloků, a to včetně ústředního monumentu, který sestává z portálu se segmentovým tympanonem a půlválcovou nikou zaklenutou konchou, v níž je umístěn figurální výdusek představující truchlící vestálku v mírně podživotní velikosti. Postava je oděna ve splývavý šat sepnutý páskem, pravou ruku má pokrčenou v lokti, opřenou o sloup se závojem a dlaní, v níž svírá cíp šatu, si stírá slzy; v levé povislé ruce drží věnec. Vrcholek portálu zakončuje tlapatý kříž, na pilířích byly uchyceny závěsy pro svítilny. Na bočních křídlech jsou připevněny skleněné nápisové desky s českými texty. Vchod do hrobky uzavírá kamenná záklopová deska s latinským křížem. Prostor nad hroby vymezuje masivní žulová zeď vyrovnávající terénní klesání. V koruně se střídá motiv ondřejského kříže, vchod do vnějšího prostoru hrobky stráží dva nástavce s kamennými koulemi.