hrobka rodiny Erlebachovy

Hrobka je umístěná na vysoké žulové podezdívce vyrovnávající klesající terén. Monument je rozčleněn do tří stejně velkých polí. Nad ústřední částí se tyčí segmentový fronton vynášející latinský kříž. Do nitra kamene s reliéfem dveří vstupuje pískovcová socha poutníka oděného v přepásaném rouchu, s kloboukem položeným za týlem, pravou rukou otevírající dveře a na levé nesoucí hůl z měkkého kovu. Za opasek na levé straně je uchycen růženec a lahvička s olejem. Boční křídla objektu jsou využita pro nápisové desky (vlevo kenotaf padlého vojína se zobrazením stříbrné medaile za chrabrost ve vavřínovém věnci, vpravo nápisy se jmény zesnulých včetně dodatečně připevněné skleněné desky). Vstup do hrobky zakrývá jednoduchý žulový záklop s autentickým plechovým květníkem, prostor nad hroby je vymezen tyčovým oplocením, uchyceným v žulových sloupcích (v čele), a plnými kamennými bočnicemi.