hrobka Pallavicinů s parkem

Hrobka či též mauzoleum šlechtické rodiny Pallavicini se nachází cca 1,7 km severně za městem při silnici vedoucí na Budeč a Želetavu. Na mírném návrší se uprostřed polí rozkládá malý pravidelný park čtvercového půdorysu, v němž se pohledově uplatňuje monumentální historizující architektura rodové hrobky tehdejších majitelů jemnického panství. Celý park je ohrazený zděnou zídkou s úseky dekorativního mřížového oplocení. Ve východním rohu areálu se nacházejí stavební pozůstatky bývalého domu správce, též označovaný jako hájovna. Směrem na severovýchodu terén mírně klesá, takže hájovna stávala o něco níže než hrobka a pohledově se v areálu neuplatňovala. Volně stojící přízemní objekt vlastní neoklasicistní sakrální stavby na půdorysu řeckého kříže s kupolí nad křížením je situován uprostřed této ohrazené parkově upravené plochy na mírně vyvýšené terase přístupné ze západní strany šesti kamennými stupni. Okolo hrobky je položen chodník ze žulových dlaždic. Na stavbě a výzdobě kaple se podíleli přední vídeňští tvůrci a řada významných jmen, v čele se sochařem Ignácem Weirichem.