hrobka Bedřicha Fuchse

Hrobka rodiny Bedřicha Fuchse se nachází v prostranství hřbitova v Nové Pace, která je vetknuta do ohradní zdi na východní straně s průčelní orientací naproti hlavní vstupní bráně. Zděná stavba hrobky obdélného půdorysu, vystavěna v novorenesančním slohu, průčelím směřuje k západní straně, do areálu hřbitova. Předsazený vstupní portál má štítový trojúhelný nástavec, který je ukončený kamenným křížem. Boční sloupy u vstupních vrat mají kaneluru a hlavice s typickými závitnicemi. Patky sloupů jsou zakončeny prstencem a posazeny na kvádrovém plintu. Po obvodu objektu probíhá nízká podezdívka z kvádrových pískovcových bloků, v horní části s ústupkem, nároží kaple je zvýrazněno kvádrovou bosáží z místního červeného packého pískovce. Vstup do kaple je umožněn z hřbitovní cesty dvěma kamennými stupni, centrálně řešený vstupní otvor do objektu je obdélný s půlkruhově zakončeným nadpražím zvýrazněným profilovanou štukaturou a vrcholovým klenákem. Vstupní dubové dvoukřídlé dveře jsou uchyceny na kovových hácích a ozdobeny orámovanými kazetami s čučky, prosklená průhledová dveřní okénka jsou kryta ozdobnou kovanou mříží s vegetativním motivem a zavíjenou křivkou. Na pravém dveřním křídle je v orámování uveden letopočet 1890. Dveře jsou kryty dvěma křídly z bedněných prken. V bocích stavby jsou uplatněna dvě půlkruhová prosklená okna chráněna zdobnými mřížemi orámována profilovanými štukovými šambránami, v horní části s vrcholovým klenákem, okna jsou dělena uprostřed svislým dřevěným sloupkem, příčlí, na dvě poloviny. Podokenní parapet přechází po obvodu stavby do profilované úzké pískovcové římsy. Nosné stěny jsou vystavěny ze světlých cihel okrové barvy s vymazávkou spar. Trojúhelné štíty jsou vyneseny hladkým zalomeným kladím po obvodu uplatněným v průčelí a v bocích stavby, nad vchodem nápis RODINA BED. FUCHSE. Ve vrcholu je obvodová širší korunová profilovaná římsa. Střecha sedlová s hřebenovou vaznicí v ose S – J, nad vstupem sedlová stříška nad štítovým vstupem. Krytinou plech v pásech.