hrobka

Drobný objekt stojí na obdélném půdorysu, který rozšiřuje osově umístěná část jižního průčelí, kterou se do hrobky po předloženém schodišti vstupuje. Střechy jsou nad centrální částí valené sedlové ukončené tamburem vrcholícím křížem, po stranách valené valbové kryté měděným plechem. Fasády opatřené tvrdou kamennou omítkou s výrazným soklem zdobí hladké polosloupy. Po stranách vstupu se nachází v omítce reliéfně provedený nápis: „FAMILIE“ na západní straně a „TH. PoHL“ na východní straně. Vstupní dveře jsou dřevěné kazetové a z větší části prosklené. Na štítu vstupního průčelí čteme nápis: „EHRE SEI GOTT“. Interiér kaple prosvětlují hrotitě ukončená okna dělená mřížkou na drobné tabulky stejně tvarovaných štítů a okna tamburu po jeho obvodu. Křížově sklenutý interiér je opatřen stejnou povrchovou úpravou jako její exteriér.