hrob Felixe Jeneweina

Hrob Felixe Jeneweina se nachází v dnešní střední části hřbitovního areálu, V směrem od novodobé provozní budovy (odd. A, řada 1, číslo hrobu 1). Malířův hrob je vymezen oválným prostorem s nízkou kamennou obrubou, v jehož středu je vysazen jalovec. Vlastní architektura je řešená formou kamenného kvádru (jemnozrnný pískovec) s výrazně okosenými hranami, který uzavírá překlad v podobě výrazně odsazené, kubisticky zalomené římsy, kopírující půdorys soklu. Střední hladkou plochu náhrobku s reliéfním nápisem MALÍŘ / FELIX JENEWEIN /1856 - 1905 vymezují po stranách mělké, konkávně probrané niky, ve kterých stojí dvě postavy mladých dívek. Obě dívky, oblečené do dlouhých splývavých šatů s krátkými rukávy, se obracejí pohledem ke střední části se jménem zesnulého a jeho životopisnými daty. Vpravo dole, při čelní straně náhrobku je rytý nápis: SOCHAŘ L. KOFRÁNEK / ARCHITEKT P. JANÁK / 1912. Ve stejném místě, ale na zadní straně náhrobku druhý rytý nápis: KAMENÍK V. BÍLEK / ÚJEZD PODHORNÍ.