hřbitovní kaple sv. Prokopa

Areál hřbitovní kaple sv. Prokopa se nachází v osamocené poloze jižně od obce, východně od silnice, vedoucí do Radešína. V ose hřbitova, v jeho východní části stojí hřbitovní kaple sv. Prokopa, v severozápadním rohu areálu je pak márnice. Hřbitov vymezuje na severní, východní a jižní straně ohradní zeď, na západě pak oplocení. 5-2174 areál hřbitovní kaple sv. Prokopa 5-2174/1 hřbitovní kaple sv. Prokopa (st. p. 222) 5-2174/2 ohradní zeď (p. p. 1083) 5-2174/3 oplocení (p. p. 1083) 5-2174/4 márnice (st. p. 184)