hřbitovní kaple sv. Kříže

Osový, kamenný, pravoúhlý portál s nápisem a chronogramem: Domus salvatori conse crata. Na střeše tašky, věžička plech. Kaple obehnaná hřbitovem stojí na kopci jihovýchodně od obce. Zděná omítaná kaple se zaoblenými hranami závěru je kryta valbovou střechou. Hlavní průčelí je jednoosé s pravoúhlým vstupem a segmentovým oknem nade dveřmi. V ose průčelí se zvedá hranolová vížka ukončená jehlancovou oplechovanou střechou.