hřbitov

Jedná se o horský vesnický hřbitov ohrazený nízkou kamennou zdí nacházející se na svahu bezprostředně za moldavským kostelem. Jednoduché řazení linií hrobů, a celkový charakter prostoru, který je mimo jiné značně pohledově exponován z okolních svahů, je charakteristický zejména použitím regionálního lidového tvarosloví náhrobních křížů, vesměs v dřevěném provedení. V centrální poloze se nachází velký dřevěný kříž s korpusem Ježíše Krista malovaným na plechu. Patří k dnes již ojedinělým krušnohorským hřbitovům, které si udržely svého „genia loci“ v kontextu se sousedící zástavbou, kostelem i působivým zasazením do krajinného reliéfu.