hřbitov

Mírně zvlněný terén zatravněného hřbitova s mohutnými listnatými stromy, hroby zrušeny, pouze na ohradních zdech umístěny epitafy a při obvodu kostela hroby.