hradiště Vala

Lokalita se nachází 0,5 km západně od obce Sobůlky. Jedná se o výšinné sídliště podlouhlého tvaru o celkové rozloze asi 1,5 hektaru. Hradiště bylo ze západní a jižní strany opevněno mohutným valem, který je dodnes dobře viditelný. V severní části ostrožny se nachází pozůstatky kamenné tvrze ze 14. století. Plocha hradiště je dnes částečně narušena zemědělskou orbou.