hradiště Na Homoli, archeologické stopy

Pro vybudování opevněného sídla byla vybrána výrazná ostrožna nad pravým břehem Vltavy (poloha Na Homoli) Z od vsi. Nevelká ohražená plocha je vymezena příčným příkopem, při jehož vnitřní hraně byl navršen poměrně mohutný val. Předmětem ochrany je hradiště Na Homoli na vymezených pozemcích.