hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy

Rozsáhlý přírodní areál jehož součástí jsou pozůstatky skalního hradu a archeologické stopy dvou pravěkých hradišť. Předmětem ochrany je: rovinné opevněné sídliště Hrada, rovinné opevněné sídliště Klamorna, skalní hrad Drábské světničky a pozemky vymezeného areálu.